Skip To Main Content

Early Childhood Learning Registration

Email: ::before 

My name is Nicole Simmons and I'm here to assist you with preschool registration. To learn more information about our free or reduced fee, part-day preschool, please call me at (714) 898-8389. If you're interested in our full-day programs, please contact me at the same number. You can also send me an email.

Thank you for your interest in our programs, we're looking forward to serving you!

English Preschool Application


Email: ::before 

Mi nombre es Karina Montes y estoy aquí para ayudarlo con la inscripción de preescolar. Para obtener más información sobre nuestro programa preescolar gratuito ó a costo reducido, de día completo o de medio día ó el programa de preescolar basado en matrícula y el proceso de inscripción, llameme al (714) 898-8389 ó envíame un correo electrónico. Para comodidad, nuestra solicitud previa está disponible para descargar a continuación. 

¡Gracias por su interés en nuestros programas, será un placer servirle!

Spanish Preschool Application


Email: ::before 

Tôi tên là Claire Tran và tôi xin hướng dẫn quý vị về việc ghi danh cho chương trình Vườn Trẻ. Để tìm hiểu về chương trình Vườn Trẻ bán thời gian/ trọn ngày miễn phí,giảm giá hay toàn phí xin liên lạc với tôi tại (714) 898-8389 hay gởi email cho tôi. Để tiện cho quý vị, đơn ghi danh cũng có sẵn bên dưới để quý vị tải xuống.

Cám ơn sự quan tâm của quý vị và chúng tôi rất mong được phục vụ quý vị.

Vietnamese Preschool Application